• Call Us +606 270 1241 or
  • Email penerbit@utem.edu.my

Anjakan Paradigma Mendepani Cabaran Alumni UTeM

Base price RM 35.00
Sales price RM 35.00
Price / kg:
Discount : 0%
W
Base price RM 35.00
Sales price RM 35.00
Price / kg:
Discount : 0%

Product Info

Laman Kreatif UTeM

Ruziah Ali, Isa Mohd Dom
ISBN 978-967-2145-44-8
96 muka surat | 2018
PDFPrintEmail

Alumni merupakan aset penting dan boleh menjamin masa hadapan universiti yang berkait rapat dengan elemen kebolehpasaran. Duta universiti yang diberikan merupakan pengiktirafan kepada pelajar bergelar alumni. Buku ini merupakan karya kolaborasi daripada alumni UteM yangdibahagikan kepada empat kategori utama iaitu industry, keusahawanan, komuniti serta pengurusan dan pentadbiran.

Reviews

There are yet no reviews for this product.


Penerbit Universiti, Aras Bawah, Laman Hikmah
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, Durian Tunggal, Melaka.

NEWSLETTER

For any promotion, activity, special offers and more information from UTeM Books Online.