Print


Amalan Etika Kerahsiaan Dalam Kaunseling
View Full-Size Image


Amalan Etika Kerahsiaan Dalam Kaunseling

( UTeM )
Price per Unit (piece): RM20.80

Ask a question about this product

Penulis : Mohamad Bokhari, Syed Najmuddin Syed Hassan

Sinopsis :

Buku “Amalan Etika Kerahsiaan dalam Kaunseling” membicarakan amalan etika kerahsian dalam kaunseling yang meluas, terperinci dan menyeluruh. Amalan-amalan etika kerahsiaan dalam kaunseling yang disentuh dan dibicarakan dalam buku ini adalah berdasarkan sumber rujukan yang berwibawa dan terkini meliputi ko-kod etika psikologi kaunseling di Malaysia dan Antarabangsa seperti Kod Etika Lembaga Kaunselor Malaysia iaitu Akta Kaunselor 1998 (Akta 580), Kod Etika Persatuan kaunseling Malaysia (PERKAMA Semakan 2008), Kod Etika American Association for Counseling and Development (AACD 1988), Kod Etika American School Counselor Association (ASCA 1998), Kod Etika British Association for Social Work (BASW 1996) dan Kod Etika The American Psychological Association’s (APA’s 1992;2010).


Availability

In Stock: 9