Print


Prosiding Seminar Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) Jilid 1
View Full-Size Image


Prosiding Seminar Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) Jilid 1

( UTeM )
Price per Unit (piece): RM45.00

Ask a question about this product

Prosiding Seminar Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008 - Jilid 1
ISBN : 987-983-2948-33-9

Seminar kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) telah berlangsung pada 18-19 Ogos 2008 bertempat di Hotel mahkota Melaka. Seminar ini adalah merupakan paltform di kalangan intelektual, pembua dasar, pemimpin masyarakat, NGO dan pihak indutri agi membincang dan berkongsi maklumat. idea, hasil penyelidikan serta pengalaman berkaitan kemahiran insaniah dan kesejahteraan sosial.

Prosiding ini memuatkan majalah dan kertas kerja yang membincangkan pelbagai isu berkaitan dengan kemahiran insaniah dan kesejahteraan sosial yang melibatkan lapan subtema. Antaranya, kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran usahawan, kemahiran kepimpinan dan kesejahteraan sosial.


Availability

This product is currently not available.